ورود کاربران

خط کشی عابر پیاده در آمریکا!

Register to read more...

هرگام جديدي نخستين گام است

 

با نگاهي به گذشته و تصوراتي از آينده پيش رو به ما مي آموزد كه نياز مبرم به چرخه تغيير داريم.اين چرخه تغيير براي سازمانهاي ما واجب است و بدون آن نخواهيم توانست بر چالشهاي پيش رو فائق آييم

Register to read more...

نتی برای تغییر...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی که کار برنامه ریزی برای ساختن جامعه ای نمونه در ایران آغاز گردید، در اولین گام این ضرورت پدیدار شد که برای ساختن جامعه ای مبتنی بر ارز شمالی الهی و بدون دخالت بیگانگان باید

Register to read more...