بیانیه مأموریت شهرداری نکا

بیانیه مأموریت شهرداری نکا

شهرداري نکا نهادي است عمومي، مستقل و غير دولتي با ماهيت حکومتي و موضوعيت و عملکرد محلي که در شهر  فرهنگي، هنري و مذهبي نکا وظيفه اداره شهر و خدمت رساني به شهروندان را بر عهده دارد. اين نهاد با پايبندي به ارزش‏هاي اسلامي، ايراني و انقلابي با برخورداري از مشارکت‏ها و پشتوانه مردمي، مديريت هماهنگ شهري و بهره گيري از منابع با رويکرد مديريت کارآمد، اثربخش و مبتني بر دانايي به اداره شهر و ارائه عادلانه خدمات با کيفيت مناسب و بهنگام در عرصه‏هاي مختلف به منظور ايجاد شهري اسلامي با محيط مطلوب زندگي و شاخصه‏هايي چون آرامش، ايمني، نشاط، اميد و رونق اقتصادي براي شهروندان اقدام مي‏نمايد.

شهرداري نکا در حيطه وظايف خود با صيانت از پيشينه تاريخي –فرهنگي و حقوق شهروندي در جهت حفظ و ارتقاي جايگاه شهر در سطح استانی، بهبود مستمر کيفيت زندگي مردم در ابعاد مادي و معنوي و توسعه پايدار شهر، همسو با سياست‏هاي ملي و استاني تلاش مي‏نمايد.

ما بر اين باوريم که بهره مندي از سرمايه‏هاي اجتماعي به ويژه مشارکت مردم در مديريت شهر، کارکنان شايسته و توانمند سازي ايشان و همچنين استفاده از دستاوردهاي نوين علمي موجب هم‏افزايي در دستيابي به شهرداري و شهري سرآمد خواهد بود. 

همچنین ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری نکا  از طریق مدیریت تمامی فرآیندهای مطالعاتی شهرداری نکا  اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راه کارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت ها و وظایف شهرداری نکا و نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح جامع، با بهره گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به روز.