چشم انداز نکا در افق 1400

آنچه که بعنوان پیشنهاد مطرح شده حاصل ساعتها کار کارشناسی وبا حضور نخبگان و فرهیختگان برنامه ریزی شهری تهیه شده است...

نکا،نگین فرهنگ،صنعت و سلامت

1-  شهری اسلامی،طیب،مسجد محور،مهد عالمان و نخبگان و الهام بخش

2-  شهری مردم محور با مدیریت واحد،مبتنی با حکمت و دانایی،ارزش مدار با رویکرد پیشرفت عدالت اجتماعی

3-  شهری خلاق با مردمی مومن دانا،با نشاط،مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی

4-  شهری زیبا،با سیمای چشم نواز،سر سبز،آباد،روان،ایمن،سالم و هوشمند

5-  شهری توسعه دیافته با اقتصاد و معشیت پویا و بهره ور،متکی بر تولید علم و فن آوری و گردشگری توام با رفاه

6-  شهری سرآمد باغ جایگاه برتر منطقه دای در صنعت و تجارت و محیطی امن برای سرمایه گذاران و کسب کار

7-  شهری ایمن و سالم با توسعه پایدار ،مترقی و نوگرا،سرزنده و شاداب

8-  شهری با موئلفه های نوین در محیط کالبدی و توانمند در مدیریت بحرانی و افزایش جذابیت های مکانی برای سکونت