چرا در اروپا استفاده از دوچرخه بسیار عمومی شده است؟

چرا در اروپا استفاده از دوچرخه بسیار عمومی شده است؟

در کشور هایی اروپایی اصول و برنامه ای به نامه فرهنگی شدن موضوع وجود دارد. مردم وقتی موضوعی به عموم گذاشته میشود از آن استقبال می کنند و تا حد اجرا پیش می برند. دوچرخه سواری یکی از این اصول و برنامه ها می باشد که می تواند در شکل و شمایل شهر و میزان آْودگی آن ببشترین تاثیر را داشته باشد. مردمی که در کشورهای اروپایی زندگی می کنند بیشتر از هر موضوعی به سلامت جامعه خود اهمیت می دهند از این رو دوچرخه سواری بهترین گزینه می باشد.
در مراکز خرید، در اتوبان ها، در خیابان های خلوت و شلوغ جاهای برای دوچرخه برنامه ریزی شده و خط کشی ها یی در این زمینه شده است تا به راحتی دوچرخه سواران به خرید و گشت و گذار و کارهای خود برسند. این جاده ها به نحوی طراحی شده اند که می توانند مسیر دوچرخه سوار را از مسیر اصلی جدا کنند تا دوچرخه سوار با کمترین زمان به هدف خود برسد. امروز هم دوچرخه های برقی به بازار اروپا ارائه شده اند که می توانند سرعت انتقال افراد را به خوبی افزایش دهند. تمامی علت دست به دست هم داده اند تا دوچرخه فرهنگ خود را در اروپا به دست آورد و طرفداران بیشتری را به خود اختصاص داده است.

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: Maga

Hey, you're the goto exerpt. Thanks for hanging out here.