جذابترین موضوعی که شهر رم را پرطرفدار کرده است چیست؟

جذابترین موضوعی که شهر رم را پرطرفدار کرده است چیست؟

همنطور که می دانید شهر رم در ایتالیا یکی از بزرگترین گالری های هنر در دنیاست. کلا نامی که به ایتالیا اختصاص داده شده است تابلو نقاشی می باشد چرا که این کشور آثار هنری بیشتری داشته و خیابان های آن با هنر قدیم تزئین شده است. حال بزرگترین علت جذابیت رم در چه موضوعات می باشد؟
۱- موزه : رم در دل شهر خود موزهای برتری را جای داده است که همه نشان از جنگ های گذشته و هنر ذست مجسمه سازان ایتالیایی بوده و روزانه بیشترین توریسم را در این کشور به خود جذب می کند.
۲- مجسمه : هنرمندان ایتالیایی و رمی از زمان های دور در هنر مجسمه و تراشیدن مجسمه با دست تبحر خاصی داشته اند و این مهارت را هب نسل جدید خود نیز هدیه کرده اند

۳- بناهای تاریخی: اگر شما به شهر رم سفری داشته باشید با پدیده بناهای تاریخی بیشترین برخورد را داشتخه باشین چون شهر رم مجموعه ای از سنگ های تراورتن سفید و مرمر سفید می باشد به عنوان شهر سفید هم معروف می باشد.

۴- معماران: بهترین و معروف ترین معماران دنیا به ایتالیا سفر می کنند و زیباترین طرح ها را ارائه می کنند تا رم همچون گذشته بهترین و زیباترین باشد.

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: Milan

I'm impressed by your writing. Are you a professional or just very knbgoedwealle?