چگونه در اروپا از دوچرخه برای انتقال و حمل و نقل استفاده کنیم؟

چگونه در اروپا از دوچرخه برای انتقال و حمل و نقل استفاده کنیم؟

امروزه د راروپا خیلی از افراد مایل به استفاده از دوچرخه در مکانهای عمومی هستند و مشکلات کمتری در این زمینه دارند علت کمبود مشکلات ریشه در نحوه دوچرخه سواری این افراد دارد:
۱-بنا بر جاده هایی که برای دوچرخه تاسیس شده اند افراد می توانند به راحتی به دوچرخه سواری خود ادامه دهند
۲- تا میتوانید مستقیم به راه خود ادامه دهید و از جاده خارج نشوید زیرا ماشین ها به هیچ عنوان وارد جاده دوچرخه نخواهند شد
۳- از انتاقل اسباب و اساثیه زیادی جلوگیری کنید تا راحتر دوچرخه را برانید
۴- از دوچرخه های راحتی استفاده کنید و هر چقدر نرم باشند بهتر می توانید برانید
۵- دوچرخه بزرگتر با مشکلات فراوانی روبرو است از این رو توصیه می شود دوچرخه ای انتخاب کنید که متناسب با وزن و قد شما باشد
۶-وزن دوچرخه نباید زیاد سنگین باشد تا شما هنگام راندن در پیچ ها دچار سانحه نشوید
۷- شما می توانید با مطالعه استاندارد دوچرخه شهری به راحتی وارد شهر شده و بدون هیچ مشکلی خرید و کارهای خود را انجام دهید.
۸-شما با تهیه دوچرخه های شهری می توانید با نصب سبد خرید مخصوص به دوچرخه با هر وزنی که خرید کرده اید را به خانه خود انتقال دهید تا بدون هیچ مشکلی روز خود را سپری کنید.

فرم ارسال نظر