ژست هایی که باعث ارتقاء شغلی‌تان می شود!

طبق تحقیق انجام شده در دانشگاه برکلی کالیفرنیا،حالت ظاهری -طرز ایستادن- تاثیر زیادی بر فکر و ذهن می گذارد. ما حالت هایی را که می توانند باعث پیشرفت شغلی شما شود و یا با عث پسرفت شما شود را بررسی کرده ایم.

طبق تحقیق انجام شده در دانشگاه برکلی کالیفرنیا،حالت ظاهری -طرز ایستادن- تاثیر زیادی بر فکر و ذهن می گذارد. ما حالت هایی را که می توانند باعث پیشرفت شغلی شما شود و یا با عث پسرفت شما شود را بررسی کرده ایم.
تحقیقات نشان می دهد که ژست می تواند هورمون ها و رفتار شخص را تغییر دهد. تمرین ژست گرفتن در خانه منجر به افزایش هورمون تستوسترون در بدن می شود. این هورمون با انجام رفتار های جسورانه و مطمئنانه درارتباط است.

گرفتن “ژست مقتدرانه†می تواند باعث کاهش کورتیزول -هورمون استرس- در بدن شود و به فرو نشاندن علایم ظاهری استرس مانند جویدن لب و خنده های همراه با نگرانی کمک می کند.

یافته ها نشان می دهد که قبل از مصاحبه کاری افرادی که حس اقتدار دارند احتمال اینکه برای ان کار انتخاب شوند زیاد است.
تست زیر را انجام دهید تا متوجه شوید کدام ژست اثر مثبتی دارد و کدام ژست باعث کاهش موفقیت می شود.


خم شدن به سمت جلوی میز و قرار دادن دستها به طور محکم روی میز

بـیـسـت

بر طبق یافته ها این حالت نشان دهنده سطح بالای تستوسترون و سطح پایین هورمون استرس کورتیزول می باشد.این حالت به شما حس جسارت و اطمینان می دهد.


حالت باز دستها

بـیـسـت

این حالت نشان دهنده قدرت و تسلط می باشد.


دست به سینه نشستن پشت میز

بـیـسـت

این ژست حالت تدافعی بودن را نشان می دهد


لمس گردن یا صورت با دستان

بـیـسـت

این حالت حس اضطراب ،نگرانی و عدم کنترل را نشان می دهد


قرار دادن دست ها و پاها به حالت ضربدری

بـیـسـت

این حالت نشان دهنده این است که فضایی که در ان قرار دارید باعث نگرانی و تشویش شماست


قرار دادن دست ها پشت سر و قرار دادن پاها روی میز

بـیـسـت


این حالت قدرتمند ترین حالت را نشان می دهد

فرم ارسال نظر