منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز/سراسری رشته مدیریت

در این بخش سعی شده است منابع جامعی برای گرایش های متفاوت مدیریت ارائه گردد. اما از آنجائیکه برخی از دروس در برخی گرایشها (نظیر منابع انسانی در گرایش منابع انسانی) از اهمیت بیشتری برخوردارند، لذا دانشجویان عزیز دقت لازم، مبذول فرمایند.

در این بخش سعی شده است منابع جامعی برای گرایش های متفاوت مدیریت ارائه گردد. اما از آنجائیکه برخی از دروس در برخی گرایشها (نظیر منابع انسانی در گرایش منابع انسانی) از اهمیت بیشتری برخوردارند، لذا دانشجویان عزیز دقت لازم، مبذول فرمایند. ضمنا در صورتی که در منابع آزمون تغییراتی حاصل گردید، سریعا به اطلاع دوستان خواهد رسید. منتظر پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هستیم. به امید موفقیت - گروه پاپیروس

اصول و مبانی مدیریت

 1. مبانی سازمان و مدیریت - علی رضائیان - انتشارات سمت
 2. مدیریت عمومی - سیدمهدی الوانی - نشر نی
 3. تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی - استیفن پی رابینز (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد) - انتشارات صفار- اشراقی
 4. تئوری و طراحی سازمان (2جلد) - ریچارد ال دفت (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان) - دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 5. مبانی سازمان و مدیریت - سیدرضا سیدجوادین - انتشارات نگاه دانش

تئوری های پیشرفته

 1. سازمان؛ ساختار، فرآیند و ره آوردها - ریچارد اچ. هال (علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی) - دفتر پژوهشهای فرهنگی
 2. تئوری‌های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن - ماری جو هچ (حسن دانایی فرد) - انتشارات افکار/ Organization theory Modern, symbolic, and postmodern perspectives, Mary Jo Hatch Oxford university press
 3. سازمان: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز - ریچارد اسکات (حسن میرزایی اهرنجانی) - انتشارات سمت / Organizations: Rational, Natural, and open systems, W. Richard Scott
 4. سیمای سازمان؛ مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن - گرت مورگان (اصغر مشبکی) - انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 5. تئوری نظم در بی نظمی و مدیریت - سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد - انتشارات صفار
 6. مبانی فلسفی تئوریهای سازمان - حسن میرزایی اهرنجانی - انتشارات سمت
 7. نظریه های سازمان و مدیریت از تجددگرایی تا پسا تجددگرایی (2جلد) - حسین رحمان سرشت - نشر دوران
 8. نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان - گیبسون بارل و گارت مورگان (محمدتقی نوروزی) - انتشارات سمت
 9. تئوری سازمان: اسطوره ها (2جلد) - استیون اوت، جی شفریتز (علی پارساییان) - ترمه
 10. استعاره های سازمان - مورگان - مترجم: دکتر مشبکی
 11. اصول و مبانی مدیریت، گوئل کوهن
 12. مقالات معتبر و مشهور در حیطه تئوری سازمان

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی (ساده و متوسط)

 1. مدیریت رفتار سازمانی - علی رضائیان - انتشارات سمت
 2. رفتار سازمانی (3جلدی و یک جلدی) - رابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان) - دفتر پژوهش‌های فرهنگی
 3. مدیریت رفتار سازمانی - سیدرضا سیدجوادین - نگاه دانش
 4. مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی - علی اکبر افجه - انتشارات سمت

رفتار سازمانی (پیشرفته)

 1. مدیریت تعارض و مذاکره - علی رضائیان - انتشارات سمت
 2. انتظار عدالت و عدالت در سازمان - علی رضائیان - انتشارات سمت
 3. مدیریت فشار روانی - علی رضائیان - انتشارات سمت
 4. تیم سازی در قرن بیست و یکم - علی رضائیان - انتشارات سمت
 5. تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی - علی رضائیان - انتشارات سمت
 6. مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان - علی رضائیان - انتشارات سمت
 7. رفتار سازمانی، مولف: کریتنر و کینیکی، مترجمان: دکتر فرهنگی

منابع انسانی

 1. مدیریت منابع انسانی - اسفندیار سعادت - انتشارات سمت
 2. مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان - سیدرضا سیدجوادین - نگاه دانش
 3. مدیریت منابع انسانی - نسرین جزنی - نشر نی
 4. مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل - مایکل آرمسترانگ (سیدمحمد اعرابی، داود ایزدی) - دفتر پژوهشهای فرهنگی
 5. مدیریت منابع انسانی - گری دسلر (ترجمه پارساییان و اعرابی) - دفتر پژوهشهای فرهنگی
 6. راهبرد منابع انسانی – معماری تغییرات - حسن رنگریز – عباسعلی حاجی کریمی - شرکت چاپ و نشر بازرگانی
 7. مدیریت منابع انسانی - سیدحسین ابطحی - انتشارات دانشگاه پیام نور
 8. برنامه ریزی نیروی انسانی - سیدرضا سیدجوادین - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 9. استراتژی های منابع انسانی، مولف: مایکل آرمسترانگ

 

مدیریت استراتژیک (راهبردی)

 1. مدیریت راهبردی - مولف: پیرس و رابینسون، ترجمه: دکتر حسینی - انتشارات سمت
 2. مدیریت استراتژیک - فرد آر دیوید، مترجم : دکتر اعرابی - دفتر پژوهش های فرهنگی
 3. مبانی مدیریت استراتژیک - تامسون و ویلن ، مترجم: دکتر اعرابی - دفتر پژوهش های فرهنگی
 4. مدیریت استراتژیک - کارون جان، جفری هریسون، مترجم: دکتر بهروز قاسمی - انتشارات هیئت

 

سایر مباحث تئوریها

 1. تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت
 2. مقالات معتبر و مشهور در حیطه مباحث جدید مدیریت

 

استعداد و آمادگی تحصیلی

 1. GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - احمد صداقت - انتشارات نگاه دانش
 2. کنکور کارشناسی ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته‌های MBA و مدیریت اجرایی - شهاب بچاری - نشر آزاده
 3. استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - امیر عرفانیان - انتشارات نگاه دانش
 4. استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت، GMAT - اصلانی، مجبوری و غفار زادگان - انتشارات نگاه دانش

 

آمار

 1. آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) - عادل آذر، منصور مؤمنی - انتشارات سمت
 2. تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری) - اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضاتبریزی - انتشارات صفار
 3. تحلیل آماری پیشرفته، همراه با سوالات کنکور دکتری دانشگاهها - جمشید صالحی صدقیانی - نشر هوای تازه

 

 

فرم ارسال نظر