پادکست های رهبری خلاق در CCL

آدرس مرتبط با پادکست ها جهت مطالعه و دانلود فایلهای صوتی.

http://www.ccl.org/Leadership/podcast

فرم ارسال نظر