وحدت امت اسلامی (1)

وحدت وانسجام امت اسلامی را میتوان از بزرگترین نعمتهای اسلامی دانست که بنا به فرموده امیرالمومنین (ع) از منت های والای خداوند بر مردم است که ارزشی برای آن نمیتوان تصور کرد.

وحدت وانسجام امت اسلامی را میتوان از بزرگترین نعمتهای اسلامی دانست که بنا به فرموده امیرالمومنین (ع) از منت های والای خداوند بر مردم است که ارزشی برای آن نمیتوان تصور کرد. آن حضرت در خطبه 192 نهج البلاغه می فرمایند : خداوند براین امت منت نهاده وبین آنها ریسمان الفت را گره زده است که در سایه آن آمد و شد کنند و به کنف حمایت آن پناه گیرند ؛ این نعمتی است که احدی نمیتواند برایش بهایی بگذارد ؛ زیرا از هر بهایی گرانقدرتر و از هر چیز با ارزشی با ارزش تر است.

 

همانگونه که در درسهای مهم تاریخ و تجربه بشری و رهنمودهای قرآن وحدیث هم آمده، یکی این است که وحدت و همبستگی در هرجا و هرزمان و میان هر ملتی وجود داشته باشد، برای آنان عزت وکامیابی و پیروزی فراهم می آورد و از سوی دیگر، تفرقه ،تشتت ،اختلاف وچند دستگی در هر جا و هر گاه و در هر گروهی رخ دهد ضعف و زبونی وشکست و نابودی را در پی دارد. این سنت تغییر ناپذیر تاریخ است و مسلمان وغیر مسلمان وشرقی وغربی ودیروز وامروز نمی شناسد.

از این رو اهل بیت علیهم السلام هم به عنوان هادیان امت اسلامی همواره در پی تحقق این معنای عظیم بوده اند وسیره آن بزرگواران شاخص و الگوی  تحقق این انسجام اسلامی باید باشد.

مقام معظم رهبری از تعبیر انسجام اسلامی به جای وحدت اسلامی در چند سال اخیر استفاده کرده اند و همچنین نامگذاری سال 87 به سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی به خاطر تبیین همین موضوع وجواب به شبهاتی بوده است که در این زمینه القاء می شود. زیرا انسجام در لغت به معنای مرتب و منظم بودن است. بنابراین انسجام اسلامی یعنی امت در کنار هم قرار می گیرند ودر اسلام ، به وفاق و هماهنگی دست می یابند تا به آسانی بتوانند به پیش روند و به اهداف دست یابند. مسلمین مایه وفاقهای بسیاری دارند که میتواند مبنای یک اتحاد محکم گردد.مسلمین همه خدای یگانه را می پرستند، همه نبوت پیامبر اکرم (ص) را ایمان و اذعان دارند.کتاب همه قرآن وقبله همه کعبه است.با هم و مانند هم حج میکنند و مانند هم نماز میگذارند ، مانند هم روزه میگیرند و مانند هم تشکیل خانواده میدهند واموات خود را مانند هم دفن می کنند.  وجز در موارد و امور جزیی در این کارها باهم تفاوتی ندارند. مسلمین همه از یک نوع جهان بینی برخوردارند و یک فرهنگ مشترک دارند ودر یک تمدن عظیم وبا شکوه وسابقه دار شرکت دارند.

وحدت در جهان بینی ،در فرهنگ ،در سابقه تمدن ،در بینش ومنش ،در معتقدات مذهبی ،در پرستش ها و نیایش ها، در آداب ورسوم وسنن اجتماعی ، خوب میتواند از آنها ملتی واحد بسازد و قدرتی عظیم و هایل بوجود آورد.

مسلمانان به نص صریح قرآن برادر یکدیگرند و حقوق و تکالیف خاصی آنها را به یکدیگر پیوند زده است ، با این وضع چرا مسلمین از این همه امکانات وسیع که از برکت اسلام نصیب شان گردیده استفاده نمی کنند؟

بدون شک نقش امیرالمومنین (ع) در برقراری وحدت اسلامی وجلوگیری از تفرقه وتشتت میان مسلمین از واقعیات مهم تاریخی است که کسی را یارای انکار آن نیست. آنگونه که گفته اند اسلام بقا وثبات خویش را بیش از آنکه مدیون شمشیر علی (ع) باشد مدیون سکوت وتحمل اوست. زیرا شمشیر آن حضرت به منزله ابزاری برای ایجاد قدرت برای اسلام بوده است و سکوت ایشان به منزله بقای اسلام وثبوت آن تلقی می شده. چنان که خود آن حضرت درباره دلایل سکوت خود میفرماید : عاقبت دیدم که بردباری وصبر به عقل نزدیکتر است وشکیبایی ورزیدم، ولی استخوان در گلو وخار درچشمم بود.(خطبه 3نهج البلاغه)....

 

*روح ا... جمشیدی اردشیری (تلخیص از کتاب پیشوایان شیعه،پیشگامان وحدت )

فرم ارسال نظر