تفـاوت‌هاي فرهنـگي جوامع اروپـايي و آسيـایی

تفـاوت‌هاي فرهنـگي جوامع اروپـايي و آسيـایی


Opinion
(اندیشه)

alt


Way of Life
(روش زندگی)

alt


Punctuality
(وقت شناسی)

alt


Contacts
(ارتباطات)

alt


Anger
(خشم و عصبانیت)

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


Queue when Waiting
(ایستادن در صف انتظار)

alt


Self
(خودشناسی)

alt


Sundays on the Road
(روزهای تعطیل در خیابان)

alt


Party
(میهمانی‌)

alt


In the Restaurant
(در رستوران)

alt


Stomach Ache
(میل و اشتها)

alt


Traveling
(در سفر)

alt


Definition of Beauty
(تعریف از زیبایی)

alt


Handling of Problems
(رسیدگی به مشکلات)

alt


Three Meals a Day
(سه وعده غذایی در روز)

alt


Transportation
(حمل و نقل)

alt


Elderly in Day to Day Life
(زندگی روزانه سالمندان - پدربزرگ و مادربزرگ)

alt


Shower Timing
(زمان بندی برای دوش گرفتن)

alt


Moods and Weather
(رابطه حال و حوصله با هوا)

alt


The Boss
(رئیس!)

alt


Standards Compliance
(رعایت روند و معیارها)

alt


Status of Children
(جایگاه کودکان)

alt


Things that are New
(مواجه شدن با چیزهای جدید)

alt


Perception of Each Other
(درک از یکدیگر)

alt

 

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: Carlos

All of my questions senaeld-thttks!