توصیه برای مذاکره: مواجهه با تعارض

محمدرضا شعبانعلی

 

ماجرای اول: فیلم Lord of War یا «ارباب جنگ» را حتماً دیده اید. در آن فیلم، دلال اسلحه در اوج دوران جنگ جهانی توصیه بسیار هوشمندانه ای را برای یکی از همکارانش مطرح میکند: «هیچوقت طرف کسی را نگیر. Never Take Side. ما دلال اسلحه هستیم و برای ما دو طرف جنگ به یک اندازه محق هستند».

طرف مقابل که به این توصیه عمل نمیکند و با یکی از طرفین در تأمین سلاح متحد میشود، آن فرد، پس از جنگ، مطرود و ضعیف میشود و هیچگاه نمیتواند به بازی قدرت بازگردد.

 

ماجرای دوم: راننده ای داشتم که در سنین پایین تر، راننده کامیونهای ترانزیت بود. او در زمان جنگ ایران و عراق از اروپا برای ایران گلوله می آورد. یکی از محلهایی که گلوله های از مبدأ آنجا حمل میشد مرز اتریش بود. راننده تعریف میکرد که در این رفت برگشتها، با یک راننده کامیون عراقی دوست شده. آنها با هم به اروپا میرفتند. با هم از یک انبار گلوله بار میزدند و در مرز ترکیه از یکدیگر خداحافظی میکردند تا هر یک گلوله را به جبهه هموطنان خود برساند!

 

کشورهای کوچکتر جهان، آموخته اند که در جنگ میان سایر کشورها، طرف هیچکس را نگیرند و کنار بایستند تا گرد و غبار آشوب و اغتشاش فرو بنشیند و فضا برای دوستی و همکاری شفاف شود.

شاید در زندگی من و شما تعارضاتی در حد انقلاب و جنبش های اجتماعی مطرح نباشد، ولی در محیط کار و خانواده با انواع تعارضها میان نزدیکان خود مواجه میشویم. بسیار پیش می آید که همکار من با همسرش مشکل پیدا کند، دوستم با یکی از بستگانش مشکل داشته باشد یا دو نفر از همکارانم که در کنار من کار میکنند با یکدیگر قهر کنند.

مذاکره کنندگان آماتور در این مواقع، طرف دوست خود را میگیرند و گاه حتی کاسه داغ تر از آش می شوند. تمام تلاش خود را میکنند تا با گله کردن از فرد غایب و حمایت کردن از دوست حاضر، آتش خشم او را خاموش کرده و به او آرامش ببخشند.

به یاد داشته باشیم که دعوا و تعارض پایان می یابد و تنها کسی که در این شرایط، موضعش تضعیف میشود، من و شما هستیم که از سر دلسوزی یا به عنوان رفتار سیاستمدارانه، در مخالفت با یکی از طرفین صحبت کرده ایم.

توصیه آن دلال اسلحه را به خاطر بسپاریم که: Never Take Side

یا طرف هیچکس را نگیریم یا از هر دو طرف حمایت کنیم (البته نه با بدگویی از دیگری)

این انتخاب شماست: میتوانید در این تعارضات نقش سوئیس را ایفا کنید یا اتریش را. اما خواهش میکنم نقش … را ایفا نکنید.

فرم ارسال نظر