رانندگان مبلٌغ

تقديم به آنانكه در زندگي،رسيدن را در رساندن مي جويند.

        بي شك گستردگي و پيچيدگي ابزارهاي ارتباطي در عصر حاضر بر كسي پوشيده نيست .امروزه كره زمين مملو از كالاها و مصنوعات بشري است كه آتش ارتباطات و گردش اطلاعات را شعله ورتر مي سازد.با اين حال هيچ وسيله ارتباطي به منزلت و اعتبار ارتباط چهره به چهره يا به اصطلاح ارتباط دو يا چند انسان به صورت مستقيم يا رودرو نيست.چرا كه ديگر ابزارهاي ارتباطي فاقد روح و احساس هستند و نفوذ پيام ها در آنها بسيار كمتر است.
اما از سوي ديگر ابزارهاي ارتباطي نوين و امروزي بسيار قدرتمند،پيچيده تر و همه گيرتر شده است و ميدان عمل آنان مرزهاي جغرافيايي را در نور ديده است.
ناگفته پيداست هر عقيده و ايدئولوژي كه ميخواهد پايدار و متداوم بماند ،ناگزير به بهره گيري از تمامي ابزارهاي ارتباطي است .و در اين مبين اسلام بعنوان اكمل اديان بشري نيازمند كامل ترين و پيشرفته ترين ابزارهاي ارتباطي است.تا بتواند انديشه هاي ناب خويش را به تمام جامعه بشري تزريق كند.
خداوند متعال ممتازترين بنده خويش را "نبي مكرم اسلام(ص)" را براي تيليغ دين اسلام برگزيد و پيامبر اكرم (ص) در حديث شريف ثقلين ائمه معصومين را وسيله ارتباطي با خالق در كنار قرآن كريم معرفي نمودند.
قرآن كريم در آيه 45 تا 47 سوره احزاب ميفرمايد:
انا ارسلناك شاهداً و بشیراً و نذيراً‌و داعياً الي الله باذنه كه در آيات فوق بر 5 صفت پيامبر اعظم اسلام بعنوان مبلغ اشاره دارد:
1.شاهد بودن     2.مبشر بودن   3. نذير بودن      4.دعوت كننده بودن   5.منبع هدايت بودن
لذا آنچه كه مستفاد ميشود اين است كه مبلغ ميبايست شامل اين صفات باشد تا بتواند رسالتي را كه بر دوش دارد به انجام رساند.
آنچه كه در اين تبليغ چهره به چهره مهمترين عنصر بشمار مي رود خود مبلغ و ويژگي هاي آن ميباشد.چراكه خواه تا خواه قبل از آنكه فرد مقابل از محتواي تبليغ مواجه شود با ويژگي هاي فرد مبلغ روبروست و نقاط مثبت و منفي فرد مبلغ تاثير بسزايي در موضوع و محتواي تبليغ خواهد داشت.
        بي شك تاكسي يكي از مكانهاي نيمه عمومي است كه در كشور ما ايران يكي از اركان مهم تبليغ به شمار مي آيد.همگان ميدانيم كه خيلي از مباحث سياسي ،ديني ،فرهنگي و اجتماعي در درون تاكسي و در مدت زمان اندك سفر مورد بحث ،بررسي و اظهار نظر افراد مختلف قرار مي گيرد و باز ميدانيم كه افراد فارغ از هرگونه عنوان ،تحصيلات  و يا رتبه ايي موضوعات مختلف را مورد بحث و نقد قرار مي دهند.فلذا راننده تاكسي گاهي بعنوان مدير جلسه ايي كوتاه مي تواند اثر بسيار مثبتي بر افراد حاضر در جلسه داشته باشد و هم مي توانند بعنوان يك عنصر نامطلوب موضوعات را از مسير اصلي منحرف و افكار نادرستي را به افراد ديگر القا نمايند.
در هرصورت موضوع اين است كه خودروهاي عمومي مي تواند مكاني جهت تبادل افكار مثبت در جهت رشد و شكوفايي فرهنگ اسلامي قرار گيرد و گاه نيز عكس آن صورت پذیرد.
همچنين راننده مي تواند بعنوان فرد مبلغ در جهت  تبليغ دين مبين اسلام و درجهت تحكيم پايه هاي نظام جمهوري اسلامي تلاش نمايد و همه مي توانند عكس آن عمل نمايند.پس مي بايست ابتدا مسئولين  درانتخاب اين عوامل بسيار دقت نموده و سپس فرهنگ تبليغ و و موضوع امربه معروف و نهي از منكر را در جامعه از طريق اين قشر فعال در جامعه نهادينه نمايند.

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: Alexanra

Nu am zis ca nu i-ar interesa o cronica de film sau experienta unui telefon ori a altuia. Poate ca nu sau poate ca da. Ce nu mi se pare mie normal e ca prietenii de la PR sa decida ce e important pentru audienta unui blogger. Cand scrii mereu cand vor si ce vor r20;p2ieteniiY de la PR si cand o parte consistenta a continutului blogului tau e material de PR cred ca ai o problema.